Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria Nauk Społecznych. Historia

Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISSN 0209-1240

up