Wiadomości Numizmatyczne

Komisja Numizmatyczna Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0043-5155

up