Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISSN 0083-4351

up