Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii Sztuki

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISSN 0083-4424

up