Prace Naukowe. Kultura Fizyczna

Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
ISSN 1505-4241

up