Studia Rossica Posnaniensia

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ISSN 0081-6884

up