Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury

Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
ISSN 0860-0821

up