Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury

Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
ISSN 1896-7884

up