Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ISSN 0860-8288

up