Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ISSN 0209-178X

up