Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ISSN 0137-2033

up