Kościół i Prawo

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
ISSN 0208-7928

up