Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
ISSN 0208-7626

up