Annales. Etyka w życiu gospodarczym

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN 1899-2226

up