Studia z Geografii Politycznej i Historycznej

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN 2300-0562

up