Collectanea Theologica

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ISSN 0137-6985

up