Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN 0208-600X

up