Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN 0208-6107

up