Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ISSN 0551-911X

up