Studia Theologica Varsaviensia

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ISSN 0585-5594

up