Studia Philosophiae Christianae

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ISSN 0585-5470

up