Studia Philosophiae Christianae

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ISSN 0585-5470

up