Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ISSN 1642-6150

up