Studia Iuridica Lublinensia

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ISSN 1731-6375

up