Diametros

Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISSN 1733-5566

up