Folia Iuridica Wratislaviensis

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
ISSN 2299-8322

up