Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ISSN 0459-9586

up