Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0080-3634

up