Annales Canonici

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ISSN 1895-0620

up