Polonia Sacra

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ISSN 1428-5673

up