Folia Historica Cracoviensia

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ISSN 0867-8294

up