Logos i Ethos

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ISSN 0867-8308

up