Psychologia Ekonomiczna Polish Journal of Economic Psychology

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej
ISSN 2353-7132

up