Studia Socialia Cracoviensia

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ISSN 2080-6604

up