Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989

Instytut Pamięci Narodowej
ISSN 1733-6996

up