Rzeźba Polska

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
ISSN 0860-9799

up