Przegląd Nauk Historycznych

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN 1644-857X

up