Studia Humana

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ISSN 2299-0518

up