Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej

Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara
ISSN 1234-8880

up