Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN 0208-6050

up