Socjolingwistyka

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0208-6808

up