Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ISSN 2353-4699

up