Entrepreneurial Business and Economics Review

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISSN 2353-883X

up