Kwartalnik Prawa Publicznego

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ISSN 1642-9591

up