Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ISSN 2081-1861

up