Oeconomia Copernicana

Instytut Badań Gospodarczych
ISSN 083-1277

up