Homo Politicus : rocznik politologiczny

Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
ISSN 1896-1770

up