Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
ISSN 2082-1786

up