Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
ISSN 1899-4601

up