Doctrina. Studia społeczno-polityczne

Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
ISSN 1730-0274

up