Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
ISSN 1899-8658

up